Cl. 8

Orgány OSPK

Orgány OSPK jsou:

  1. sjezd
  2. výkonný výbor
  3. revizní komise