Cl. 4

Práva clenu

 

Clen OSPK má právo zejména:

  1. úcastnit se clenských schuzí ZO
  2. uplatnovat své názory, návrhy a kritiku, být informován prostrednictvím volených zástupcu o cinnosti a hospodarení ZO a OSPK
  3. obracet se s dotazy, pripomínkami a návrhy ke kterémukoliv orgánu OSPK a požadovat po nem odpoved
  4. úcastnit se jednání orgánu, jedná-li se o jeho stížnosti, cinnosti ci chování; v prípade jeho neúcasti je orgán povinen seznámit jej s výsledky jednání
  5. hlasovat, volit a být volen do orgánu OSPK
  6. využívat všech práv vyplývajících z právních predpisu
  7. využívat všech výhod vyplývajících z clenství, a to zejména: