Cl. 12

Regiony

  1. Pro zajištení užšího kontaktu s clenskou základnou a zejména mezi ZO navzájem se vytvárejí regiony.
  2. cele regionu je zvolený clen VV resp. jeho zástupce, který odpovídá za cinnost ZO ve svereném regionu.
  3. Tento clen VV má právo zúcastnit se zasedání výboru nebo clenských schuzí ZO ve svém regionu jakož i svolávat schuze a porady zástupcu techto ZO. Konzultuje s nimi a napomáhá jim pri rešení otázek souvisejících s naplnováním programu OSPK ve všech jeho oblastech.